Szpital »

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Reja 12

82-400 Sztum (woj.pomorskie)

Telefon:

640-61-7

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział usprawniania leczniczego

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział internistyczny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny i leczenia udarów

Oddział neurologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział położniczy

Oddział położniczy

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie inne

Pracownie inne

Szpital należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Adres:

ul. Reja 12

82-400 Sztum (woj.pomorskie)

Telefon:

055-6406177

Fax:

055-6406200

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

579-17-82-561

REGON:

170745863