Szpital »

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Marszałkowska 24

00-576 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5227333

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny - Chirurgia

Blok operacyjny

Blok Operacyjny - Otolaryngologia

Blok operacyjny

Dział Higieny Szpitalnej

Dział higieny i epidemiologii

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Dzieci z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Endokrynologii i Pediatrii

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Hematologii i Pediatrii

Oddział hematologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Dzieci z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Kardiologii i Pediatrii

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Niemowlęco-Noworodkowy

Oddział niemowlęcy

Oddział Kliniczny Onkologii

Oddział onkologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Psychiatrii I

Oddział psychiatryczny dla dzieci

Oddział Kliniczny Psychiatrii II

Oddział psychiatryczny dla młodzieży

Pracownia Audiologii

Pracownie inne

Pracownia Badań Naczyniowych

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia Patofizjologii Krążenia

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Sekcja Rehabilitacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Stacja Dializ

Stacja dializ dla dzieci

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Laboratorium I

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Patologii Wieku Rozwojowego

Pracownie inne

Szpital należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

Adres:

ul. Marszałkowska 24

00-576 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5227333

Fax:

022-6214155

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

526-02-51-598

REGON:

000288969