Szpital »

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

7144500 7144261

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Bank Krwi

Bank krwi

Bblok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział Higieny i Epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Dział Oświaty i Promocji Zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Izba Przyjęć dla dzieci

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy-na bazie oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Perinatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Interny Dziecięcej i Alergologii z Centrum Alergologicznym-na bazie tego oddziału prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oddział alergologiczny dla dzieci

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej-na bazie tego oddziału Szpitala im. M. Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział Nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurochirurgiczny-na bazie oddziału neurochirurgicznego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologiczny - na bazie Oddziału neurologicznego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział neurologiczny

Oddział Okulistyczny - na bazie oddziału okulistycznego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Patologii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Oddział Pediatryczny

Oddział niemowlęcy

Oddział Psychiatryczny Męski

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Żeński

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Odział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Ośrodek Dializ

Stacja dializ

Szpital należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

714-45-00 716-32-12

Fax:

042-7164214

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

732-10-03-187

REGON:

00067763600000