Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie »

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Adres:

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6582011

Fax:

012-6581081

ZOZ-Mail:

NIP:

679-25-25-795

REGON:

351375886

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centralne Laboratorium Szpitala

Adres:

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków (woj.małopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratorium Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Badania Pałeczek Jelitowych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Badania Zakażeń Płynów Ustrojowych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Bakteriologii Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii Lipidów

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Chemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Molekularnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Molekularnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hodowli Tkankowej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Izotopowa

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Izotopowa - III klasy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Monitorowania Leków

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mykologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Pożywek

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii i Transfuzjologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Typowania Tkankowego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Wirusologii i Serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Zakażeń Szpitalnych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci

Adres:

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków (woj.małopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Leczenia Stanów Nagłych

Ambulatorium pediatryczne

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Oddział Dializ

Stacja dializ dla dzieci

Oddział Onkologiczno-Hematologiczny Czasowego Pobytu

Oddział hematologiczny dla dzieci

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna dla dzieci

Poradnia Bólów Głowy

Poradnia chorób naczyniowych mózgu dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń

Poradnia chirurgii plastycznej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia Chorób Dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych

Poradnia chorób mięśni dla dzieci

Poradnia Chorób Tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci

Poradnia Cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia Dla Dzieci z Mielodysplazją

Poradnia pediatryczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia Immunologiczna

Poradnia immunologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej dla dzieci

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Mukowiscydoza

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Ogólnopediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Patologii i Rozwoju Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia Psychologii Rozwojowej i Klinicznej

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia Psychsomatyki i Terapii Rodziny

Poradnia psychosomatyczna dla dzieci

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Radioterapii

Poradnia radioterapii dla dzieci

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia Stomatologii i Chorób Jamy Ustnej

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia Transplantacyjna

Poradnia transplantacji szpiku dla dzieci

Poradnia Traumatologiczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy i Jamy Ustnej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci

Poradnia Zaburzeń Wzrostu i Dojrzewania

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia Żywienia i Dietetyki

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Pracownia Echokardiograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Elektrokardiograficzna

Pracownie inne

Pracownia Elektroncefalografii

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Urodynamiczna

Pracownie inne

Zespół Transportowy Karetki Reanimacyjnej

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Dział Rehabilitacji

Adres:

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków (woj.małopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Terapeutyczny

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci

Oddział Rehabilitacyjny Dzienny

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Ośrodek Transplantacji

Adres:

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków (woj.małopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Immunologii

Oddział immunologii klinicznej dla dzieci

Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych

Oddział transplantacji szpiku dla dzieci

Zakład Transplantologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

Adres:

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków (woj.małopolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny dla dzieci

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Dziecięce Centrum Oparzeniowe

Oddział oparzeń dla dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeń

Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci

Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny dla dzieci

Oddział Endokrynologii Dzieci i Młodzieży

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Oddział Kardiochirurgiczny

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Oddział Laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Nefrologiczny

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny dla dzieci

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział Niemowlęcy 1

Oddział niemowlęcy

Oddział Niemowlęcy 2

Oddział niemowlęcy

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny dla dzieci

Oddział Onkologii i Hematologii

Oddział hematologiczny dla dzieci

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Oddział Pediatrii i Chorób Środowiskowych

Oddział pediatryczny

Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci

Oddział Pediatryczny Czasowego Pobytu

Oddział pediatryczny

Oddział Pulmonologii i Alergologii

Oddział pulmonologii dla dzieci

Oddział Reumatologii

Oddział reumatologiczny dla dzieci

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny dla dzieci

Pracownia Badań Przesiewowych i Błędów Metabolicznych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych

Pracownie inne

Pracownia Hemodynamiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Neuropsychologii

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Pracownia Neurorehabilitacji

Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci

Pracownia Radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Radioterapii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Scyntygrafii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Videoelektorencefalografii

Pracownie inne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Warsztaty Ortopedyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci

Zakład Biochemii Klinicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Genetyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Immunologii Klinicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Patologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej