Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem »

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem

Adres:

ul. Oswalda Balzera 15

34-500 Zakopane (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2012061

Fax:

018-2014296

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

736-14-59-982

REGON:

000296377

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Oswalda Balzera 15

34-500 Zakopane (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2022100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Neurologiczna

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego dla dzieci

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Oswalda Balzera 15

34-500 Zakopane (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2022100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Dział Rehabilitacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Kliniczy Oddział Ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Zakład Diagnostyki

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Oswalda Balzera 15

34-500 Zakopane (woj.małopolskie)

Telefon:

018-2022100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki Medycznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia EMG

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownie inne