Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci

Przychodnia
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia cukrzycowa dla dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologii dziecięcej z pracownią endoskopii

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologii dziecięcej

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia wad postawy dla dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia mukowiscydozy

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurologii dziecięcej z pracownią EEG

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Przychodnia specjalistyczna

Poradnia pediatryczna

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci należy do ZOZ:
Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Fax:

017-8664702

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-15-02-114

REGON:

690697529