Wielkopolskie Centrum Onkologii »

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Garbary 15

61-866 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8850500

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka.

Apteka zakładowa

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Centralny Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Onkologicznej II

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Chirurgii Onkologicznej I

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Radioterapii Onkologicznej I

Oddział radioterapii

Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Oddział Radioterapii Onkologicznej II

Oddział radioterapii

Osrodek dzienny rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pododdział Chirurgii Onkologicznej I Jednego Dnia

Oddział chirurgii onkologicznej

Pododdział Chirurgii Onkologicznej II Jednego Dnia

Oddział chirurgii onkologicznej

Pododdział Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Jednego Dnia

Oddział radioterapii

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Immunologiczna

Poradnia immunologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Opieki Paliatywnej i Leczenia Bólu

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Radioterapii Onkologicznej II

Poradnia radioterapii

Poradnia Zakładowa

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Chirurgii Onkologicznej I

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej II

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcji Piersi

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Genetyki Onkologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Radioterapii Onkologicznej I

Poradnia radioterapii

Poradnia Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

Poradnia radioterapii

Pracownia Biopsji Sterowanej Obrazowo

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Brachyterapii Ginekologicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia cytometrii przepływowej

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Dozymetrii Klinicznej

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia Histopatologii

Pracownie inne

Pracownia immunohistochemii

Pracownie inne

Pracownia Mikrobiologii

Pracownie inne

Pracownia Modelarni

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Planowania Leczenia

Pracownie inne

Pracownia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Pracownia Stomijna

Poradnia proktologiczna

Pracownia Terapii Genowej

Pracownie inne

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Pracownia biologii molekularnej

Pracownie inne

Pracownia Genetyki Nowotworów

Pracownie inne

Pracownia histologii szyjki macicy

Pracownie inne

Pracownia Immunologii Nowotworów

Pracownie inne

Pracownia Mammografii Gabinet Mammografii I

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Mammografii Gabinet Mammografii II

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Pracownie inne

Pracownia Psychologii Klinicznej

Poradnia psychologiczna

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej Gabinet Tomografii Komputerowej I

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej Gabinet Tomografii Komputerowej II

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG Gabinet USG I

Pracownia USG

Pracownia USG Gabinet USG II

Pracownia USG

Zakład brachyterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Fizyki Medycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład patologii nowotworów

Pracownie inne

Zakład Radioterapii

Pracownie inne

Wielkopolskie Centrum Onkologii należy do ZOZ:
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie

Adres:

ul. Garbary 15

61-866 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8850500

Fax:

061-8521948

ZOZ-Mail:

NIP:

778-13-42-057

REGON:

000291204