Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny ZOZ »

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny ZOZ

Szpital
Adres:

ul. Chałubińskiego 7

67-100 Nowa Sól (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3882100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

laboratorium bakteriologiczno-serologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej z pododdziałem chirurgii onkologicznej z pododdziałem chirurgii klatki piersiowej z pododdziałem chirurgii dzieciecej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii plastycznej i oparzeń

Oddział chirurgii plastycznej

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dziecięcy z pododdziałem neurologii dziecięcej i alergologii

Oddział pediatryczny

Oddział kardiologiczny z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział noworodków i wcześniaków

Oddział neonatologiczny

Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział pomocy doraźnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział rehabilitacji pourazowej i neurologicznej

Oddział rehabilitacyjny

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział urazowo-ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii plastycznej i oparzeń

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia internistyczno-diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia konsultacyjna anestezjologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia konsultacyjna ginekologii i patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczno-stomijna

Poradnia proktologiczna

Pracownia diagnostyki kardiologicznej

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Stacja dializ

Stacja dializ

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Trakt porodowy

Sala porodowa

Zakład hemodynamiki

Pracownie inne

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Zakład radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zespół wyjazdowy reanimacyjny - R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy - W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy - W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny ZOZ należy do ZOZ:
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Chałubińskiego 7

67-100 Nowa Sól (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3882100

Fax:

3877851, 3877003

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

925-17-23-350

REGON:

970774733