Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna »

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733375

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia ginekologii onkologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna konsultacyjna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna ogólna

Poradnia onkologiczna

Poradnia schorzeń sutka

Poradnia chirurgii onkologicznej

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna należy do ZOZ:
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres:

Al.Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733900

Fax:

086-4733624

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

718-16-89-321

REGON:

450665024