Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi »

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Stacja sanitarno-epidemiologiczna
Adres:

ul. Wodna 40

90-046 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-2536210

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Laboratoryjny

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Nadzoru Sanitarnego

Dział nadzoru sanitarnego

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Dział nadzoru sanitarnego

Oddział Higieny Radiacyjnej

Dział nadzoru radiologicznego

Oddział Laboratoryjny Analiz Instrumentalnych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Laboratoryjny Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Laboratoryjny Badań Środowiska Powietrza, Wody i Gleby

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Laboratoryjny Przygotowania Podłoży

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Nadzoru Epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Dział nadzoru sanitarnego

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Dział nadzoru sanitarnego

Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku

Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Dział nadzoru zapobiegawczego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi należy do ZOZ:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Adres:

ul. Wodna 40

90-046 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-2536210

Fax:

042-2536219

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

728-18-60-518

REGON:

000295024