Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie »

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie

Adres:

ul. Nałęczowska 27

20-701 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-5258762

Fax:

081-5258762

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

712-25-20-810

REGON:

43119012000010

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Lecznicze

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Nałęczowska 27

20-701 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-5330034

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Gabinet medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Gabinet medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób zawodowych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczno- położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza zakładowego

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia badań czynnościowych

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia psychologii pracy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Praktyka lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno -Lecznicze Oddział w Zamościu

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Zagłoby 8

22-400 Zamość (woj.lubelskie)

Telefon:

084-6393408

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia psychologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze Filia Nr 1

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dr. Męczenników Majdanka 12

20-701 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7444723

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Praktyka lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Punkt pobrań

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze Filia Nr.2

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Nowy Świat 38

20-418 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7453456

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny ośrodek rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Punkt pobrań

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze Oddział w Białej Podlaskiej

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Okopowa 3

21-500 Biała Podlaska (woj.lubelskie)

Telefon:

083-3420684

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze Oddział w Chełmie

Przychodnia
Adres:

ul. Nowy Świat 3

22-100 Chełm (woj.lubelskie)

Telefon:

082-5642020

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób zawodowych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Pracownia audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia psychologii pracy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej