Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach »

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Adres:

ul. Olszewskiego 2

25-663 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 28 36

Fax:

345 22 67

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

959-14-16-799

REGON:

290526384

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny

Przychodnia
Adres:

ul. Olszewskiego 2

25-663 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 28 36

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chorób Zawodowych

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Radiologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Olszewskiego 2

25-663 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 28 36

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Szkolenia Personelu Medycznego

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dział Promocji Zdrowia

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Olszewskiego 2

25-663 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 28 36

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Promocji Zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Dział Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Olszewskiego 2

25-663 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 28 36

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Pracownia Diagnostyczna - Laboratorium

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Olszewskiego 2

25-663 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 28 36

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Olszewskiego 2

25-663 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 28 36