Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy »

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy

Adres:

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

344 14 71

Fax:

311 41 58

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

657-21-87-534

REGON:

000290110

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

364 13 99

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

364 13 99

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Spacerowa 5

26-026 Morawica (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

364 13 99

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Dział Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Dział Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Ftyzjatryczny

Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Psychiatryczny I

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny II

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny III

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny IV

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny V

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny VI

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny VIII

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny X

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Prosektorium

Prosektorium

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

Przychodnia
Adres:

ul. Jagiellońska 72

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

345 73 46

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Detoksykacji

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Odwykowy XI

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Odwykowy XII

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Odwykowy XIII

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Odwykowy XIV

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu