Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach »

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach

Adres:

ul. Langiewicza 2

25-381 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

361 55 25

Fax:

361 57 66

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

657-21-86-523

REGON:

003689781

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Langiewicza 2

25-381 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

361 55 25

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia Echa i Holtera

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia ECHO

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia EEG

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia EEG

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii dla dzieci

Pracownia RTG i USG

Pracownia diagnostyki obrazowej dla dzieci

Pracownia Spirometryczna

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Testów Alergologicznych

Pracownie inne dla dzieci

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG dla dzieci

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Langiewicza 2

25-381 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

361 55 25

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Szczepień dla Dzieci

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu dla dzieci

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza dla dzieci

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Urologiczna z Pracownią Urodynamiki i Manometrii

Poradnia urologiczna dla dzieci

Pracownia Pleoptyczno-Ortoptyczna

Poradnia leczenia zeza dla dzieci

Szpital

Szpital, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Langiewicza 2

25-381 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

361 55 25

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Dział Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci

Dział Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba Przyjęć Chirurgiczna

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba Przyjęć Zakaźna

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Laboratorium Mikrobiologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Chirurgii Urologii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych dla dzieci

Oddział Endokrynologiczno-Diabetologiczny

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Oddział Hematologiczno-Onkologiczny

Oddział nowotworów krwi dla dzieci

Oddział Hepatologiczno-Gastroenterologiczny

Oddział hepatologiczny dla dzieci

Oddział Infekcyjno-Neurologiczny i Leczenia Padaczek

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział Intensywnej Opieki Neonatologicznej i Pediatrycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Obserwacyjno-Infekcyjny Niemowląt i Dzieci Młodszych

Oddział niemowlęcy

Oddział Pulmonologiczno-Alergologiczny

Oddział pulmonologii dla dzieci

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci