Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Adres:

ul. Kniaziewicza 1/5

91-347 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

251-60-11 251-61-55

Fax:

042-2516055

ZOZ-Mail:

NIP:

726-22-34-808

REGON:

47121973600000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pracownia diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kniaziewicza 1/5

91-347 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-2516051

Komórki ZOZ w tej jednostce:

dział diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

pracownia endoskopowa

Pracownia diagnostyki obrazowej

pracownia rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

pracownia ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia specjalistyczna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Planowanie rodziny, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Kniaziewicza 1/5

91-347 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-2516011

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet stomatologiczny (AIDS)

Poradnia stomatologiczna

poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

poradnia chorób zakaźnych, pasożytniczych, tropikalnych i infekcji grzybicznych

Poradnia chorób zakaźnych

poradnia gastroenterologiczna dla dorosłych

Poradnia gastroenterologiczna

poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

poradnia kardiologiczna dla dorosłych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia nabytych zaburzeń odporności

Poradnia AIDS

poradnia zaburzeń metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Kniaziewicza 1/5

91-347 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-2516011

Komórki ZOZ w tej jednostce:

apteka

Apteka zakładowa

blok operacyjny

Blok operacyjny

dział anatomii patologicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

intensywna opieka oddziału chorób zakaźnych i pasożytniczych dla dorosłych, Katedry i Kliniki chorób zakaźnych UM

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

izba przyjęć centralna

Izba przyjęć szpitala

izba przyjęć chirurgiczna

Izba przyjęć szpitala

izba przyjęć chorób wewnętrznych

Izba przyjęć szpitala

izba przyjęć dermatologiczna

Izba przyjęć szpitala

Klinika obserwacyjno-zakaźna UM

Oddział chorób zakaźnych

oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

oddział chorób wewnętrznych Zakładu Farmakologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej UM

Oddział chorób wewnętrznych

oddział chorób zakaźnych, tropikalnych i pasożytniczych dla dzieci, katedra i klinika chorób zakaźnych UM

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci

oddział chorób zakaźnych, tropikalnych, pasożytniczych dla dorosłych, Katedra i Klinika chorób zakaźnych UM

Oddział chorób zakaźnych

oddział deramtologii i wenerologii Klinika Dermatologii UM

Oddział dermatologiczny

oddział kardiologiczny II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego

Oddział kardiologiczny

oddział obserwacyjno- zakaźny dla dorosłych

Oddział chorób zakaźnych

oddział obserwacyjno- zakaźny dla dzieci

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci

oddział obserwacyjno- zakaźny i chorób wątroby

Oddział chorób zakaźnych

pododdział dermatologii dla dorosłych

Oddział dermatologiczny

pododdział dermatologii dla dzieci

Oddział dermatologiczny dla dzieci

pododdział pobytu jednodniowego

Oddział dermatologiczny dla dzieci

Poradnia chorób zakaźnych dla Dzieci

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

pracownia hemodynamiki

Pracownie inne

pracownia stymulatorów serca

Oddział wszczepiania rozruszników

zakład opiekuńczo- leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy