Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

Adres:

ul. Wólczańska 191/195

90-531 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6368320

Fax:

042-6372593

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

727-23-07-029

REGON:

47165853600000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział diagnostyki medycznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wólczańska 191/195

90-531 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6368320

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Bank krwi

Bank krwi

dział histopatologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia chemii klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

pracownia diagnostyki kardiologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia ESWL

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia hematologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia koagulologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia serologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia urodynamiki

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Specjalistyczna przychodnia przyszpitalna

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Wólczańska 191/195

90-531 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6368230

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Naczyniowych

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Transplantacji Nerek

Poradnia transplantologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Leczenia Żywieniowego

Poradnia gastroenterologiczna

Punkt rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Wólczańska 191/195

90-531 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6368320

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział intensywnej terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział Chorób Wewnętrznych A z Poddoddziałem Diabetologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych A z Pododdziałem Diabetologicznym

Oddział diabetologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych B z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Urologii Transplantacji Nerek

Oddział urologiczny

Oddział Urologii Transplantacji Nerek

Oddział transplantacji nerek

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym

Oddział kardiologiczny

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Wojewódzki ośrodek diabetologii i chorób metabolicznych

Przychodnia
Adres:

ul. Nowa 30/32

90-030 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6749080

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet psychologa

Poradnia psychologiczna

Konsultacyjna Poradnia Alergologiczna dla dzieci i dorosłych

Poradnia alergologiczna

Ośrodek Dziennego Pobytu

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Leczenia Stopy Cukrzycowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Punkt edukacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej