Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Wodociągowa 4

45-221 Opole (woj.opolskie)

Telefon:

077-5414200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział neurologii dla dorosłych "A" z pododdziałem ogólnym pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział neurologii dla dorosłych "B" z pododdziałem ogólnym pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział neurologii dla dzieci i młodzieży

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział psychiatrii dla dorosłych "A"

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatrii dla dorosłych "B"

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatrii dla dorosłych "C"

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży

Oddział psychiatryczny dla dzieci

Pododdzał leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oddziału psychiatrii dla dorosłych "A"

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Pododdział leczenia nerwic dziennego oddziału rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Pododdział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych oddziału psychiatrii dla dorosłych "C"

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Pododdział psychogeriatryczny oddziału psychiatrii dla dorosłych "B"

Oddział psychogeriatryczny

Pododdział wzmożonego nadzoru psychiatrycznego oddziału psychiatrii dla dorosłych "A"

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Poradnia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia epileptologiczna

Poradnia padaczki

Poradnia neurologiczna dla dorosłych

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieży

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia zaburzeń pamięci

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Pracownia elektrodiagnostyki EEG, EKG, EMG, UDP, USG

Pracownie inne

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład rehabilitacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu należy do ZOZ:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu

Adres:

ul. Wodociągowa 4

45-221 Opole (woj.opolskie)

Telefon:

077-5414200

Fax:

077-5414237

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

754-18-73-654

REGON:

000294303