Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-3265885

Fax:

022-3265899

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

524-18-79-077

REGON:

012298272

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ambulatoria Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne (przy Przychodni Przyszpitalnej)

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium laryngologiczne (przy Przychodni Przyszpitalnej)

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ambulatorium okulistyczne (przy Przychodni Przyszpitalnej)

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium urazowo-ortopedyczne (przy Przychodni Przyszpitalnej)

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Amulatorium ogólne (przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym)

Ambulatorium ogólne

Dział Diagnostyczny

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział sterydowy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia onkologii okulistycznej

Poradnia onkologiczna

Pracownia analityki ogólnej (z pracownią WZW)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia badań naczyniowych

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki izotopowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia echokardiografii (echa serca )

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia elektrofizjologii

Pracownie inne

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Holtera

Pracownie inne

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia radioimmunologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Ośrodki Opieki Pozaszpitalnej

Przychodnia
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział dzienny psychiatryczny-ośrodek opieki pozaszpitalnej

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Psychiatryczny zespół leczenia środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Zespół rehabilitacji domowej ( przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii )

Zespół rehabilitacji domowej

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Przychodnia Przyszpitalna

Przychodnia
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia siatkówki i ciałka szklistego

Poradnia okulistyczna

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologii ginekologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia retinopatii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia audiometryczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia dopplerowska

Pracownia diagnostyczna

Pracownia laserowa

Pracownie inne

Pracownia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Pracownia otoneurologiczna i ENG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia sterydowa

Pracownia diagnostyczna

Szpital-(Oddziały Szpitalne)

Szpital
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć (szpitalna )

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział położnictwa

Oddział położniczy

Oddział psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Pododdział chemioterapii

Oddział chemioterapii

Pododdział chirurgii jednego dnia

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział detoksykacji alkoholowej Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Pododdział diabetologii

Oddział diabetologiczny

Pododdział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział gastroenterologii jednego dnia

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział ginekologii

Oddział ginekologiczny

Pododdział ginekologii jednego dnia

Oddział ginekologiczny

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział intensywnej terapii internistycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział kardiologii

Oddział kardiologiczny

Pododdział kardiologii jednego dnia

Oddział kardiologiczny

Pododdział okulistyki jednego dnia

Oddział okulistyczny

Pododdział onkologii ginekologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Pododdział ortopedii jednego dnia

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział otolaryngologii jednego dnia

Oddział otolaryngologiczny

Pododdział patologii ciąży

Oddział patologii ciąży

Pododdział patologii noworodka

Oddział patologii noworodka

Pododdział położniczy roming-in

Oddział położniczy rooming-in

Pododdział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Pododdział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Pododdział udarowy

Oddział neurologiczny

Pododdział wszczepienia rozruszników

Oddział wszczepiania rozruszników

Pracowni EEG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia badań dopplerowskich (naczyń mózgowych )

Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia echa serca

Pracownia diagnostyczna

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia elektrofizjologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia EMG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia hemodynamiczna

Pracownie inne

Pracownia USG ( badania gastroenterologiczne )

Pracownia USG

Pracownia USG ( badania ginekologiczne )

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG (badania okulistyczne )

Pracownia USG

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Wojewódzka Przychodnia Cukrzycowa

Przychodnia
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet choroby niedokrwiennej serca

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet intensywnej opieki dla chorych na cukrzycę planujących ciążę i ciężarnych

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Gabinet stopy cukrzycowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia chorób metabolicznych i leczenia otyłości

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Szkoła chorych na cukrzycę ( z poradami pedagogicznymi )

Poradnia psychologiczna

Wojewódzka Przychodnia Gastroenterologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Pracownia endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii zabiegowej z pracownią RTG

Pracownia endoskopii

Pracownia USG (badania gastrologiczne )

Pracownia USG

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej z pracownią prób czynnościowych

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Pracownia ćwiczeń ciężarkowo-bloczkowych

Pracownie inne

Pracownia ćwiczeń indywidualnych

Pracownie inne

Pracownia ćwiczeń w wodzie

Pracownie inne

Pracownia ćwiczeń zespołowych

Pracownie inne

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia inhalacji

Pracownie inne

Pracownia krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Pracownia masażu

Pracownie inne

Pracownia psychologiczna

Pracownie inne

Pracownia terapii zajęciowej

Pracownie inne

Pracownia wodolecznictwa i parafinoterapii

Pracownie inne