Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Barska 16/20

02-315 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8222535

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej

Blok operacyjny

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Ośrodek rehabilitacji dziennej narządu ruchu

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poracownia diagnostyki radiologicznej i obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii proktologicznej

Poradnia proktologiczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia interdyscyplinarnego leczenia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia endoskopii przewodu pokramowego

Pracownie inne

Pracownia rehabilitacji i fizykoterapii

Pracownie inne

Stacja dializ

Stacja dializ

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Barska 16/20

02-315 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8222535

Fax:

022-6597895

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

526-21-73-773

REGON:

010553553