Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Adres:

ul. Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3262100

Fax:

052-3262101

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

554-22-35-340

REGON:

000898946

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Wojewódzka Przychdnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3262100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Chorób Tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Mukowiscydozy

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Padaczki

Poradnia padaczki dla dzieci

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Gajowa 24 a

85-087 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3758825

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczno - Ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Pneumonologiczna

Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Wad Postawy

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci

Poradnia Wczesnego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

Szpital
Adres:

ul. Chodkiewicza 44

85-667 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3262100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Dział Centralnej Sterylizacji i DDD

Sterylizatornia

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Mikrobiologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Rehabilitacji

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Pediatrii i Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny dla dzieci

Oddział Pediatrii i Kardiologii z Pododdziałem Patologii Noworodka

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Oddział Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym

Oddział pulmonologii dla dzieci

Poradnia Wad Serca

Poradnia wad serca dla dzieci

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia

Pracownie inne

Pracownia Elektroencefalografii

Pracownie inne

Pracownia Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)