Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu »

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Telefon:

015-8123001

Fax:

015-8123263

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

867-18-81-486

REGON:

000312573

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centralna Sterylizatornia

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centralna Sterylizatonia

Sterylizatornia

Dział Konsultacyjno-Leczniczy

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Chirurgii Dzieciecej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Urazowo-Otopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dla Kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Endokrynologii

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Gastroenterologii

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologii Dziecięcej

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Hematologii

Poradnia hematologiczna

Poradnia Internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Leczenia Oparzeń

Poradnia oparzeń

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy dla Pracowników SPZOZ WSzZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurochirurgii Dziecięcej

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Opieki Palitywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Otorynolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urologii

Poradnia urologiczna

Poradnia Urologii Dziecięcej

Poradnia urologiczna dla dzieci

Pracownia Biocenozy Pochwy

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Cytologiczno-Kolposkopowa

Pracownia diagnostyki obrazowej

Dział Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium Ogólne

Ambulatorium ogólne

Zespół Wyjazdowy "N"

Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Pracownia Diagnostyki Endoskopwej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

Pracownia endoskopii

Pracownia Imunologii Trasfuzjologicznej

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Mikrobiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Telefon:

015-8123332

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Bakteriologii

Pracownie inne

Pracownia Parazytologii

Pracownie inne

Pracownia Serologii

Pracownie inne

Pracownia wirusologii

Pracownie inne

Wojewódzki Szpital

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki Medycznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Badań Hormonalnych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Densytometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Radiologii Ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Radiologii Stomatologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia USG

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki

Pracownia diagnostyczna

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szpitalna 1

39-400 Tarnobrzeg (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Poradnia rehabilitacyjna