Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital
Adres:

ul. Gmina Skąpe

66-213 Cibórz (woj.lubuskie)

Telefon:

3419455; 3419525

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Całodobowy oddział psychiatryczny geriatryczny

Oddział psychogeriatryczny

Całodobowy oddział detoksykacji uzależnionych od środków psychoaktywnych

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Całodobowy oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Całodobowy oddział psychiatryczny - ogólny x 3

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Dział diagnostyki obrazowej i elektrodiagnostyki

Pracownia diagnostyczna

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Ośrodek rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Zakład opiekuńczo-leczniczy x 9

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Gmina Skąpe

66-213 Cibórz (woj.lubuskie)

Telefon:

3419455 3419525

Fax:

068-3419494

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

927-16-78-629

REGON:

000292793