Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Adres:

ul. Chopina 2

35-055 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8666001

Fax:

017-8666020

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-29-19-313

REGON:

690724114

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Chopina 2

35-055 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8666001

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Zakład Brachyterapii

Pracownie inne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Fizyki Medycznej

Pracownie inne

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Radioterapii

Pracownie inne

Szpital Ogólny z Oddziałami

Szpital
Adres:

ul. Chopina 2

35-055 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8666001

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Otorynolaryngologicznej

Blok operacyjny

Centralna Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dermatologii

Oddział dermatologiczny

Oddział Dziennego Pobytu

Oddział onkologiczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Oddział Hematologii

Oddział hematologiczny

Oddział Nefrologii i Dializoterapii

Oddział nefrologiczny

Oddział Neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną

Oddział neonatologiczny

Oddział Okulistyki

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Psychosomatyczno-Detoksykacyjny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Oddział Radioterapii

Oddział radioterapii

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urologii

Oddział urologiczny

Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny N

Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

Zespół Przyszpitalnych Poradni

Przychodnia
Adres:

ul. Chopina 2

35-055 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8666001