Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Szpital
Adres:

ul. Koszarowa 5

51-149 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3261325

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

I Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

Oddział chorób zakaźnych

II Oddział Ogólnozakaźny i Neuroinfekcji

Oddział chorób zakaźnych

III Oddział Ogólnozakaźny i Neuroinfekcji

Oddział chorób zakaźnych

IV Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział gasteroenterologii, hepatologii

Oddział gastroenterologiczny

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia chorób tropikalnych

Poradnia chorób tropikalnych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Profilaktyki HIV i Poradnia AIDS i HIV

Poradnia AIDS

Poradnia profilaktyki przeciwko wściekliźnie

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby

Poradnia WZW

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Stacja Dializ

Stacja dializ

V Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

VI Oddział Chorób Wewnętrznych,

Oddział chorób wewnętrznych

VIII Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Adres:

ul. Koszarowa 5

51-149 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071 326-13-25 - 31

Fax:

0713260622

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

895-16-31-106

REGON:

000290469