Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Ludwika Rydygiera w Krakowie »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Ludwika Rydygiera w Krakowie

Adres:

ul. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

646 80 00

Fax:

646 89 30

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

678-26-80-471

REGON:

001270210

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki

Przychodnia
Adres:

ul. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

646 83 05

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

Szpital
Adres:

ul. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

646 80 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Odcinek Dzienny Oddziału Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (z Salą Wybudzeniową)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (Oddział Kliniczny)

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Ręki

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dermatologii

Oddział dermatologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Położniczym

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych

Oddział hematologiczny

Oddział Kardiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział chirurgii plastycznej

Oddział Nefrologii i Dializoterapii

Oddział nefrologiczny

Oddział Neonatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział Okulistyki

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Psychiatrii i Psychosomatyki

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Toksykologii (Oddział Kliniczny) z Pododdziałem Detoksykacji

Oddział toksykologiczny

Oddział Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Urologii

Oddział urologiczny

Ośrodek Profilaktyki i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Inżynierii Komórkowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Endoskopii

Pracownia endoskopii

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Zakład Psychologii Klinicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Zakład Transfuzjologii - Bank Krwi

Bank krwi

Zakład Transfuzjologii-Pracownia Serologii

Pracownie inne

Zespół Opieki nad Matką i Dzieckiem

Przychodnia
Adres:

ul. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

646 85 90

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Zespół Opieki nad Matką i Dzieckiem

Poradnia neonatologiczna

Zespół Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych

Przychodnia
Adres:

ul. Złotej Jesieni 1

31-826 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

646 83 79

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Lekarz Zakładowy

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Oddziału Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Oddziału Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Ręki

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Oddziału Dermatologii

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych

Poradnia hematologiczna

Poradnia Oddziału Kardiologii

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Oddziału Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia Oddziału Nefrologii i Dializoterapii

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Oddziału Neurologii

Poradnia neurologiczna

Poradnia Oddziału Okulistyki

Poradnia okulistyczna

Poradnia Oddziału Otolaryngologii

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Oddziału Psychiatrii i Psychosomatyki

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Oddziału Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Oddziału Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Oddziału Urologii

Poradnia urologiczna

Poradnia Proktologiczna Oddziału Chirurgii Ogólnej

Poradnia proktologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej

Poradnia toksykologiczna