Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

714-45-00 716-32-12

Fax:

042-7164214

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

732-10-03-187

REGON:

00067763600000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Planowanie rodziny, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

7144229 7144292

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet Położnej Środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia Alergologiczna dla dorosłych

Poradnia alergologiczna

Poradnia Alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Immunologiczna dla dzieci

Poradnia immunologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laktacyjna

Poradnia laktacyjna

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Medycyny Nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Mukowiscydozy dla dorosłych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia Mukowiscydozy dla dzieci

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Okresu Przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia Profilaktyki AIDS

Poradnia AIDS

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Przychodnia Stomatologiczna

Przychodnia, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7144442

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia Stomatologiczna Ogólna

Poradnia stomatologiczna

Stacja Pogotowia Ratunkowego

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

7144500 7144261

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Stacja Pogotowia Ratunkowego

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

7144500 7144261

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Bank Krwi

Bank krwi

Bblok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział Higieny i Epidemiologii

Dział higieny i epidemiologii

Dział Oświaty i Promocji Zdrowia

Dział oświaty i promocji zdrowia

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Izba Przyjęć dla dzieci

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy-na bazie oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Perinatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Interny Dziecięcej i Alergologii z Centrum Alergologicznym-na bazie tego oddziału prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Oddział alergologiczny dla dzieci

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej-na bazie tego oddziału Szpitala im. M. Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział Nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurochirurgiczny-na bazie oddziału neurochirurgicznego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologiczny - na bazie Oddziału neurologicznego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział neurologiczny

Oddział Okulistyczny - na bazie oddziału okulistycznego Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą Klinika Okulistyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Patologii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Oddział Pediatryczny

Oddział niemowlęcy

Oddział Psychiatryczny Męski

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Żeński

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Odział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Ośrodek Dializ

Stacja dializ

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

7144242 7144378

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7144252

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Medycyny Ratunkowej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

7144282 7144263

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium Laryngologiczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Ambulatorium Ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium Okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium Pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Izba Przyjęć Ogólna

Izba przyjęć szpitala

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół Wyjazdowy R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7144355

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyczna

Pracownie inne

Zakład Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Parzęczewska 35

95-100 Zgierz (woj.łódzkie)

Telefon:

042-7144295

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu