Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Adres:

ul. Jana Pawła II 7

44-330 Jastrzębie Zdrój (woj.śląskie)

Telefon:

32 47 84 200

Fax:

032-4784506

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

633-10-45-778

REGON:

272790824

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

WSzS Nr 2

Szpital, Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Krasickiego 21

44-335 Jastrzębie Zdrój (woj.śląskie)

Telefon:

32 47 84 200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Pediatryczny

Oddział pediatryczny

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

WSzS Nr 2 Szpital Górniczy

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Jana Pawła II 7

44-330 Jastrzębie Zdrój (woj.śląskie)

Telefon:

32 47 84 200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczno - urazowe

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium kardiologiczne

Ambulatorium kardiologiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizacja

Sterylizatornia

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Lithostar

Pracownia diagnostyki obrazowej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Gastrologiczno - Wewnętrzny

Oddział gastrologiczny

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Kardiologiczno - Wewnętrzny

Oddział kardiologiczny

Oddział Nefrologiczno - Wewnętrzny

Oddział nefrologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów

Oddział neurologiczny

Oddział Okulistyki

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urologii

Oddział urologiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Endokrynologiczno - Diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Cytologiczna

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia EMG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopowa dla dzieci

Pracownia endoskopii dla dzieci

Pracownia Spirometrii

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia USG dla dzieci

Pracownia USG dla dzieci

Stacja Dializ

Stacja dializ

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Anatomii Patologicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej (pracownia tomografii komputerowej, pracownia badań naczyniowych, pracownia mammografii pracownia usg, pracownia diagnostyki ogólnej, pracownia rezonansu magnetycznego)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych i Higieny

Dział higieny i epidemiologii

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W