Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Adres:

ul. J. Aleksandrowicza 5

26-617 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3613900

Fax:

048-3451118

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

796-22-23-540

REGON:

670209356

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Poradnie specjalistyczne

Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Juliana Aleksandrowicza 5

26-600 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3614948

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Oddział rehabilitacyjny dziennego pobytu

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek domowego leczenia tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Ośrodek leczenia bezdechu sennego

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia chirurgii dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia interdyscyplinarnego leczenia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia kardiochirurgii

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia menopauzy

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii noworodków i wcześniaków

Poradnia neonatologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia wczesnej diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia zakładowa ( w zakresie medycyny pracy )

Poradnia medycyny pracy

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpital

Szpital, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Juliana Aleksandrowicza 5

26-600 Radom (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-3613900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć chirurgiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć chirurgii urazowo-ortopedycznej

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć ginekologiczno-położnicza

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć otolaryngologiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć pediatryczna

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium mikrobiologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii ogólnej II

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział intensywnej opieki medycznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział neonatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział onkologii ogólnej

Oddział onkologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział procedur jednodniowych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział wewnętrzny I ( endokrynologiczno-internistyczny )

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział wewnętrzny II ( nadciśnienia tętniczego )

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia badań audiometrycznych

Pracownie inne

Pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i równowagi

Pracownie inne

Pracownia bronchoskopii

Pracownie inne

Pracownia EMG

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia kardiologiczna

Pracownie inne

Pracownia serologii

Pracownie inne

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki obrazowej i radiologii interwencyjnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostytki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zakład gastroenterologii

Pracownie inne

Zakład hemodynamiki

Pracownie inne

Zakład patomorfologii

Pracownie inne