Wojewódzki Szpital Specjalistyczny »

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

740 94 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Izba przyjęć odddziału obserwacyjno - zakaźnego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału chorób pluc i gruźlicy I

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału chorób płuc i gruźlicy dla dzieci

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba przyjęć oddziału chorób płuc i gruźlicy II

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału chorób wątroby

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału chorób zakaźnych i neuroinfekcji

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału dermatologiczno - wenerologicznego dla dorosłych z pododdziałem dermatologii dziecięcej

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć oddziału dziecięcego obserwacyjno - zakaźnego

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba przyjęć oddziału nefrologii i transplantologii

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć pododdziału chemioterapii nowotworów pluc

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć pododdziału dializ otrzewnowych

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć pododdziału dla zakażonych HIV i chorych na AIDS

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć stacji dializ

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci

Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy I

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy II

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział Chorób Wątroby

Oddział hepatologiczny

Oddział chorób zakaźnych i neuroinfekcji

Oddział chorób zakaźnych

Oddział dermatologiczno-wenerologiczny dla dorosłych z pododdziałem dermatologii dziecięcej

Oddział dermatologiczny

Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

Oddział Nefrologii i Transplantologii

Oddział nefrologiczny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Pododdział chemioterapii nowotworów płuc

Oddział chemioterapii

Pododdział dializ otrzewnowych

Stacja dializ

Pododdział dla zakażonych HIV i chorych na AIDS

Oddział AIDS

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Stacja dializ

Stacja dializ

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego

Adres:

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok (woj.podlaskie)

Telefon:

085 7409500

Fax:

085-7409600

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

966-13-29-279

REGON:

050653045