Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu »

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101100

Fax:

056-6544054

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

956-19-49-580

REGON:

000316068

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Całodobowe Ambulatorium Chirurgiczno - Urazowe

Ambulatorium chirurgiczne

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Dział Epidemiologii i Higieny

Dział higieny i epidemiologii

Izba Przyjęć Ogólna

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Położnicza

Izba przyjęć szpitala

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział Chorób Płuc

Oddział pulmonologii

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Oddział nefrologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej

Oddział neonatologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Onkologii Klinicznej

Oddział onkologiczny

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Oddział ginekologiczno-położniczy

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101587

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Choroby Wieńcowej

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna Konsultacyjna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologii Inwazyjnej

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Niewydolności Serca

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Wad Serca

Poradnia wad serca

Poradnia Wad Serca Wrodzonych u Dorosłych

Poradnia wad serca

Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101447

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Konsultacyjna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Laryngologiczno - Onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101387

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Genetyki Nowotworów

Poradnia genetyczna

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Radioterapii

Poradnia radioterapii

Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101347

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Dział Hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Dział Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101360

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Chemii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Immunochemiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Koagulologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Odczynników

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownie inne

Pracownia Toksykologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101666

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Mikrobiologii Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Zakażeń Wewnątrzszpitalnych

Pracownie inne

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101450

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101330

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Doraźnych

Pracownie inne

Pracownia Cytodiagnostyki i Cytologii Ginekologicznej

Pracownie inne

Pracownia Histopatologii

Pracownie inne

Pracownia Technik Specjalnych

Pracownie inne

Prosektorium

Prosektorium

Zespół Poradni Chirurgicznych

Przychodnia
Adres:

ul. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101131

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej

Poradnia chirurgii endokrynologicznej

Poradnia Chirurgii Gastroenterologicznej

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Ogólna Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Zespół Poradni Położniczo - Ginekologicznych

Przychodnia
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101401

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ginekologiczna Wieku Rozwojowego

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Rozrodczości

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Poradnia Wieku Menopauzalnego

Poradnia okresu przekwitania

Zespół Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych

Przychodnia
Adres:

ul. Św. Józefa 53/59

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6101411

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centrum Diabetologii

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurologiczna i Leczenia Padaczki

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Patologii Noworodka i Zaburzeń Laktacji

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Sportowo-Lekarska

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Zwalczania Bólu Przewlekłego

Poradnia leczenia bólu