Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach »

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Fax:

345 06 23

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

959-12-91-292

REGON:

000289785

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratorium Diagnostyczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Badań Pilnych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Białek Serologii Reumatycznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytologiczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Koagulologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Kontroli Wewnętrznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia RKZ

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Pracownie inne

Szpital

Szpital, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium Chirurgiczne - Urazowo-Ortopedyczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium Ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium Okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć Oddziału Dermatologicznego

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Ogólna

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział Dermatologiczny Dzienny

Oddział dermatologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Operacyjną

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurochirurgiczny z Salą Operacyjną

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Okulistyczny z Salą Operacyjną

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny z Salą Operacyjna

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Wad Słuchu - Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Pracownia Audiologiczna

Pracownie inne

Pracownia Badań Narządu Równowagi

Pracownie inne

Pracownia Balneoterapii

Dział (pracownia) balneoterapii

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia Terapii Zajęciowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Stacja Dializ

Stacja dializ

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Świętokrzyskie Centrum Diabetologii

Przychodnia
Adres:

ul. Artwińskiego 6

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii

Izba przyjęć szpitala

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Kardiologiczny I

Oddział kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny II

Oddział kardiologiczny

Ośrodek Wszczepiania Rozruszników

Blok operacyjny

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Pracownia Echa Serca

Pracownia USG

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Elektrokardiografii Dynamicznej

Pracownie inne

Pracownia Hemodynamiki I

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia Hemodynamiki II

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia Kontroli Rozruszników

Pracownie inne

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownie inne

Wojewódzka Przychodnia Przyszpitalna

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 6

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Edokrynologiczno - Ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Schorzeń Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Gastroskopii i Kolonoskopii

Pracownia endoskopii

Wojewódzka Przychodnia Skórno - Wenerologiczna

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 1

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Dermatologiczno - Wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Pracownia AIDS i WZW

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia FTA

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Mykologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii Kiły

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Wojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska

Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 1

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna Konsultacyjna

Poradnia otolaryngologiczna

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Artwińskiego 6

25-734 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 14 45

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Gammakamery i Scyntygrafii

Pracownia scyntygrafii

Pracownia Radioimmunologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Medycyny Sądowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Radiowa 5

25-317 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

344 25 62

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Serologiczna

Pracownie inne

Pracownia Toksykologiczna

Pracownie inne

Prosektorium

Prosektorium

Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Karczówkowska 8

25-019 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

367 13 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego