Wojewódzki Szpital Zespolony. »

Wojewódzki Szpital Zespolony.

Adres:

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

234 56 12

Fax:

234 56 12

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

578-25-17-492

REGON:

170745930

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Dział Ratownictwa Medycznego

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

239 56 12

Komórki ZOZ w tej jednostce:

ambulatorium chirurgiczne,

Ambulatorium chirurgiczne

szpitalny oddział ratunkowy,

Szpitalny oddział ratunkowy

zespół wyjazdowy "K "

Zespół wyjazdowy kardiologiczny K

zespół wyjazdowy "N"

Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

zespół wyjazdowy "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

zespół wyjazdowy "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

zespół wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

zespół wyjazdowy "W",

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

zespół wyjazdowy "W",

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

zespół wyjazdowy "W".

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Poradnie Specjalistyczne i Konsultacyjne

Przychodnia
Adres:

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

239 56 12

Komórki ZOZ w tej jednostce:

ośrodek domowego leczenia tlenem,

Zespół domowego leczenia tlenem

poradnia chirurgii naczyniowej,

Poradnia chirurgii naczyniowej

poradnia endokrynologiczna,

Poradnia endokrynologiczna

poradnia gastroenterologiczna,

Poradnia gastroenterologiczna

poradnia konsultacyjna laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

poradnia konsultacyjna okulistyczna

Poradnia okulistyczna

poradnia neurologiczna i padaczkowa dla dorosłych,

Poradnia neurologiczna

poradnia neurologiczna i padaczkowa dla dzieci,

Poradnia neurologiczna dla dzieci

poradnia patologii ciąży,

Poradnia patologii ciąży

poradnia reumatologiczna,

Poradnia reumatologiczna

poradnia ryzyka okołoporodowego,

Poradnia neonatologiczna

poradnia urologiczna z pracownią uroflowmetryczną,

Poradnia urologiczna

Pracownie, Działy, Laboratoria i Zakłady

Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

239 56 12

Komórki ZOZ w tej jednostce:

laboratorium bakteriologiczne,

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

pracownia diagnostyki inwazyjnej chorób układu krążenia,

Pracownie inne

pracownia EEG,

Pracownie inne

pracownia EKG,

Pracownie inne

pracownia endoskopii gastroenterologicznej,

Pracownia endoskopii

pracownia serologii grup krwi i bank krwi,

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

zakład diagnostyki laboratoryjnej,

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

zakład radiologii,

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

zakład rehabilitacji z oddziałem dziennym rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii

Szpital.

Szpital, Podstawowa opieka zdrowotna, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Królewiecka 146

82-300 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

239 56 12

Komórki ZOZ w tej jednostce:

apteka szpitalna,

Apteka zakładowa

blok operacyjny,

Blok operacyjny

dział higieny, epidemiologii i ochrony środowiska

Dział higieny i epidemiologii

dział żywienia,

Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

I oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym,

Oddział chorób wewnętrznych

II oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznym,

Oddział chorób wewnętrznych

izba przyjęć dziecięca,

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

izba przyjęć położnicza,

Izba przyjęć szpitala

izba przyjęć,

Izba przyjęć szpitala

nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska,

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

oddział chemioterapii,

Oddział chemioterapii

oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej,

Oddział chirurgiczny ogólny

oddział chirurgii onkologicznej,

Oddział chirurgii onkologicznej

oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej,

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

oddział dermatologiczny,

Oddział dermatologiczny

oddział dzienny chemioterapii

Oddział chemioterapii

oddział ginekologiczny,

Oddział ginekologiczny

oddział kardiologiczny z intensywnym nadzorem kardiologicznym i z pododdziałem kardiologii inwazyjnej,

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

oddział neurochirurgii, traumatologii z pododdziałem neurospondyliatrii,

Oddział neurochirurgiczny

oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym,

Oddział neurologiczny

oddział niemowlęcy,

Oddział niemowlęcy

oddział noworodka, patologii i intensywnej terapii noworodka,

Oddział neonatologiczny

oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

oddział otolaryngologiczny z pododdziałem chirurgii szczękowo - twarzowej,

Oddział otolaryngologiczny

oddział patologii ciąży,

Oddział patologii ciąży

oddział pediatryczny z pododdziałem neurologiczno - rehabilitacyjnym,

Oddział pediatryczny

oddział położniczy,

Oddział położniczy

oddział psychiatryczny z pododdziałem psychosomatycznym,

Oddział psychiatryczny (ogólny)

oddział reumatologiczny,

Oddział reumatologiczny

oddział urologiczny,

Oddział urologiczny

pracownia wszczepiania rozruszników,

Pracownie inne

sekcja dezynfekcji i centralnej sterylizacji

Sterylizatornia

trakt porodowy,

Sala porodowa

transport sanitarny,

Zespół transportu sanitarnego

transport sanitarny,

Zespół transportu sanitarnego