Wojewódzki Szpital Zespolony »

Wojewódzki Szpital Zespolony

Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

3646100 3646105

Fax:

024-3646101

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

774-24-11-908

REGON:

000650070

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Medyczna 22

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-3646300

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Przychodnia onkologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-3646294

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

3646257 3646258

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet badań profilaktycznych ( medycyny pracy )

Poradnia medycyny pracy

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia stomijna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia elektroencefalograficzna

Pracownie inne

Pracownia elektrokardiografii

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Przychodnia specjalistyczna dla dzieci

Przychodnia
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

3646257 3646258

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologii dziecięcej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Specjalistyczna przychodnia stomatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

3646291 3646292

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia stomatologii ogólnej

Poradnia stomatologiczna

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

3646256 3646254

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizacja

Sterylizatornia

I Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

II Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób płuc i gruźlicy

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział urazowo-ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział dzienny onkologii zachowawczej

Oddział onkologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział neonatologiczny w tym: Pododdział noworodków zdrowych w systemie "rooming-in" i Pododdział patologii noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurotraumatologiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład bakteriologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

3646226 3646231

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia bakteriologii klinicznej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyki beztlenowców

Pracownia diagnostyczna

Pracownia prątka gruźlicy

Pracownia diagnostyczna

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-3646230

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemii i immunochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hormonów

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia informatyki i statystyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia koagulologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-3646242

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia ultrasonografii

Pracownia USG

Zakład patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

3646224 3646223

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia cytologiczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia histopatologiczna

Pracownia diagnostyczna

Prosektorium

Prosektorium

Zakład usprawniania leczniczego

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Medyczna 19

09-400 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-3646245

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinet hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Gabinet kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Gabinet parafinoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Punkt zaopatrzenia ortopedycznego

Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych