Wojewódzki Szpital »

Wojewódzki Szpital

Szpital
Adres:

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl (woj.podkarpackie)

Telefon:

016-6775000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej

Oddział intensywnej terapii

Oddział kardiologiczny + Int. Nadz. Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział nefrologiczny ze Stacją Dializ

Oddział nefrologiczny

Oddział neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział onkologiczny

Oddział onkologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Schorzeń Naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Chorób Zawodowych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Gastroenterologiczna dla dorosłych

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla dorosłych

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia hemodynamiki

Pracownie inne

Pracownia histopatologii i cytologii

Pracownie inne

Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Przychodnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Medycyny Nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Zespół wyjazdowy R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Wojewódzki Szpital należy do ZOZ:
Wojewódzki Szpital w Przemyślu

Adres:

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl (woj.podkarpackie)

Telefon:

016-6775000

Fax:

016-6775003

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

795-20-66-984

REGON:

000314684