Wojewódzki Zespół Specjalistyczny »

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594452

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział /Pracownia/ masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia alergii oddechowej

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia alergii pokarmowych

Poradnia alergii pokarmowych

Poradnia alergii skórnej

Poradnia alergii skórnych

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii ręki

Poradnia chirurgii ręki

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chorób mięśni

Poradnia chorób mięśni

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia ftyzjatryczna u dzieci

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc u dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia immunologiczna

Poradnia immunologiczna

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia oparzeń

Poradnia oparzeń

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia toksykologiczna

Poradnia toksykologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia wtyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia WZW

Poradnia WZW

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Wojewódzka poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Wojewódzka Poradnia Chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Wojewódzka poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Wojewódzka poradnia medycyny nuklearnej-scyntygrafii

Poradnia medycyny nuklearnej

Wojewódzka Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Wojewódzka Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Wojewódzka poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Wojewódzka Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wojewódzka Poradnia Osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Wojewódzka poradnia padaczki

Poradnia padaczki

Wojewódzka Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Wojewódzka poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Wojewódzka Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny należy do ZOZ:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594453

Fax:

017-8594451

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-29-27-169

REGON:

690561132