Wojewódzki Zespół Specjalistyczny »

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594453

Fax:

017-8594451

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-29-27-169

REGON:

690561132

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pracownie Diagnostyki Medycznej

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594388

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia audiometrii

Pracownie inne

Pracownia densytometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej dla dzieci

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia prób wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Pracownia urodynamiki

Pracownie inne

Pracownia uroflometrii

Pracownie inne

Pracownia wideo-laryngologiczno-stoboskopowa

Pracownia endoskopii

Wojewódzka Poradnia dla Kobiet

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594421

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia laktacyjna

Poradnia laktacyjna

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Wojewódzka Przychodnia Internistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594447

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet porad pielęgniarskich, gabinet zabiegowy pielęgniarek

Gabinet zabiegowy

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hepatologii

Poradnia hepatologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia ran

Poradnia leczenia ran

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia wad serca

Poradnia wad serca

Poradnia zaburzeń rytmu serca

Poradnia wad serca

Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594420

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Laryngologiczna dla dorosłych

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Laryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Wojewódzka Przychodnia Okulistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594370

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia okulistyczna dla dorosłych

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Pracownia perymetrii komputerowej

Poradnia leczenia zeza

Pracownia pleoptyczno-ortoptyczna

Poradnia leczenia zeza

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594424

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia dermatologiczna dla dorosłych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Poradnia ośrodka diagnostyki i terapii AIDS

Poradnia AIDS

Poradnia wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594446

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia ortodoncji

Poradnia ortodontyczna

Poradnia pedodoncji

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia stomatologii zachowawczej

Poradnia stomatologiczna

Porodnia błon śluzowych przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594466

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia antynikotynowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia seksuologiczna

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży

Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży

Poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia uzależnienia i współuzaleznienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i ich rodzin

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594452

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział /Pracownia/ masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia alergii oddechowej

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia alergii pokarmowych

Poradnia alergii pokarmowych

Poradnia alergii skórnej

Poradnia alergii skórnych

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii ręki

Poradnia chirurgii ręki

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chorób mięśni

Poradnia chorób mięśni

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia ftyzjatryczna u dzieci

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc u dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia immunologiczna

Poradnia immunologiczna

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia oparzeń

Poradnia oparzeń

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia toksykologiczna

Poradnia toksykologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia wtyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia WZW

Poradnia WZW

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Wojewódzka poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Wojewódzka Poradnia Chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Wojewódzka poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Wojewódzka poradnia medycyny nuklearnej-scyntygrafii

Poradnia medycyny nuklearnej

Wojewódzka Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Wojewódzka Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Wojewódzka poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Wojewódzka Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wojewódzka Poradnia Osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Wojewódzka poradnia padaczki

Poradnia padaczki

Wojewódzka Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Wojewódzka poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Wojewódzka Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Wojewódzka Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594442

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Ekg

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia Rtg

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia Usg

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

Przychodnia
Adres:

ul. Warzywna 3

35-310 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8594463

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia alergologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bakteriologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia chemii klinicznej i hematologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia chorób przenoszonych drogą płciową

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia cytodiagnostyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia mykologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) dla dzieci

Pracownia scyntygafii

Pracownia scyntygrafii