Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi

Adres:

ul. Drewnowska 75

91-002 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-2563606

Fax:

256 36 08

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

726-22-45-893

REGON:

47165599200000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

Szpital
Adres:

ul. Drewnowska 75

91-002 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

(042) 253-71-52

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego dla Dorosłych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego dla Dzieci

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Klinika Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego

Szpital
Adres:

ul. Drewnowska 75

91-002 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

(42) 253-71-77

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego dla Dorosłych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Kliniczny Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Artroskopowej Stawu Kolanowego

Szpital
Adres:

ul. Drewnowska 75

91-002 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-2563606

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Artroskopowej Stawu Kolanowego

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Przychodnia przyszpitalna.

Przychodnia
Adres:

ul. Drewnowska 75

91-002 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

(42) 253-71-51

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej dla dorosłych

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dorosłych

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Szpital.

Szpital
Adres:

ul. Drewnowska 75

91-002 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

256 36 05

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział rehabilitacji dla dzieci

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci

Oddział rehabilitacji dziennego pobytu dla dzieci i dorosłych

Oddział rehabilitacyjny

Pracownia diagnostyki RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej