Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia
Adres:

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022 826 94 11

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pomoc doraźna

Ambulatorium stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna dla dzieci

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia chirurgii stomatologicznej (zabiegi w znieczuleniu ogólnym)

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej (zabiegi w znieczuleniu ogólnym)

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci

Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg stomat)

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych

Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej należy do ZOZ:
Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022 826 94 11

Fax:

022-8261487

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-20-94-902

REGON:

000294007