Zakład Fizjoterapii »

Zakład Fizjoterapii

Zakład rehabilitacji
Adres:

Al. Niepodległości 19

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3856501

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Zakład Fizjoterapii należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

3852219 3852071

Fax:

068-3852219

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

927-16-77-943

REGON:

000310396