Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Gdańsku »

Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Gdańsku

Adres:

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3231000

Fax:

058-3025125

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

583-21-04-511

REGON:

000626490

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ambulatorium z Izbą Chorych

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3231000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Przychodnia
Adres:

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3231000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Pracownia Radiologiczna z Ciemnią

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3231000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Radiologiczna z Ciemnią

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital z Pracowniami

Szpital
Adres:

ul. Kurkowa 12

80-803 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3231000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Oddział Gruźlicy Płuc

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia USG

Pracownia USG