Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne - Nowa Huta" Spółka z o.o. »

Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne - Nowa Huta" Spółka z o.o.

Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 38 00

Fax:

683 38 01

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

678-10-15-576

REGON:

350887420

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centralna Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 38 00

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Profilaktyczna Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 39 30

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Analityki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Biochemii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Cytologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Endokrynologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Hematologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Koagulologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 38 92

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia MRI

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia RTG USG Mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 38 85

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet Hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Gabinet Kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Gabinet Masażu Leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Dział Stomatologii

Przychodnia
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 38 90

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centrum Stomatologiczne Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Gabinet Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Oddzial Chorób Wewnętrznych

Szpital
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 39 22

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddzial Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Poradnia Profilaktyczna Medycyny Pracy

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 38 38

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Profilaktyczna Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 38 44

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Pielęgniarstwa Środowiskowego

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia Lekarska "Centralna"

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Lekarska "Kurdwanów"

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Lekarska "Na Skarpie"

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Lekarska "Złota Jesień"

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Stacja Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 39 05

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Ujastek 3

30-969 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

683 39 14

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy