Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE"Sp. z o.o. »

Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE"Sp. z o.o.

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Krzywoustego 290

51-312 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3251219

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet szczepień

Punkt szczepień

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia angiologiczna

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia protetyczna

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej - USG

Pracownia USG

Rehabilitacja w domu chorego

Zespół rehabilitacji domowej

Wyjazdowe całodobowe usługi medyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE"Sp. z o.o. należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZAWIDAWIE" Spółka z o.o.

Adres:

ul. Krzywoustego 290

51-312 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3251219

Fax:

071-3262274

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

895-17-57-971

REGON:

93270018000027