Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Szubińska 4

01-958 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

834-70-18 835-05-92 834-99-86

Fax:

022-8347018

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

118-14-15-135

REGON:

000296549

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Szubińska 5

01-958 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8347018

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Zakład opiekuńczo -leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy