Rehabilitacja Lecznicza

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Zawiszy Czarnego 2

57-300 Kłodzko (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8673298

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Gabinet laseroterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet masażu

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Rehabilitacja Lecznicza należy do ZOZ:
Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Szpitalna 1a

57-300 Kłodzko (woj.dolnośląskie)

Telefon:

074-8651201

Fax:

074-8674066

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

883-15-98-671

REGON:

000316418