Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie

Adres:

ul. Mogileńska 5

88-190 Barcin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3832292

Fax:

052-3832109

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

562-15-65-793

REGON:

092502253

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. 11 Listopada 3

88-192 Piechcin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3337298

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Ogólna dla Dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Przychodnia Barcin

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Mogileńska 5

88-190 Barcin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3832292

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium

Ambulatorium ogólne

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Ogólna dla Dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii