Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o.

Adres:

ul. Barlickiego 5

40-824 Katowice (woj.śląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o. należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "KAROLINKA" Sp. z o. o.

Adres:

ul. Barlickiego 5

40-824 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-7821920

ZOZ-Mail:

NIP:

634-24-42-454

REGON:

27761596500017