Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie »

Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Adres:

ul. Św.Jana 9

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

426 44 61

Fax:

426 32 33

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

784-20-08-454

REGON:

000315123

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pomoc Doraźna Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 4

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

426 12 13

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy (1)

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny (1)

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny (2)

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy (2)

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Św. Jana 9

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-4264461

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Diabetologiczna Konsultacyjna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna i Osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Nefrologiczna Konsultacyjna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Internistyczna Konsultacyjna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Pediatryczna Konsultacyjna

Poradnia pediatryczna

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Kościuszki 5

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-4263101

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. 3 Maja 30

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-4264461

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. 3 Maja 37

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-4264461

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Chirurgiczna Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Opieki Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków

Poradnia neonatologiczna

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Jeziorna 13

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-4254818

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Pracownia Diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kościuszki 5

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

426 31 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. 3 Maja 37

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

426 44 61

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Endoskopii

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. 3 Maja 30

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

426 44 61

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Św. Jana 9

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

426 44 61

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Bakteriologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Audiometrii

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital wielospecjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. 3 Maja 37

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-4264461

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Oddział neonatologiczny

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Ratownictwa Medycznego

Szpitalny oddział ratunkowy

Pododdział intensywnej terapii noworodków przy oddziale noworodków i wcześniaków

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Pododdział patologii ciąży przy oddziale położniczo-ginekologicznym

Oddział patologii ciąży

Pododdział urologiczny przy oddziale chirurgicznym

Oddział urologiczny

Szpital wielospecjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. Św. Jana 9

62-200 Gniezno (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-4264461

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka.

Apteka zakładowa

Oddział Dzieciecy

Oddział pediatryczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych A

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych B

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Pododdział dla przewlekle chorych dzieci przy oddziale dziecięcym

Oddział dla przewlekle chorych dla dzieci

Pododdział intensywnej opieki kardiologicznej przy oddziale chorób wewnetrznych A

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział opieki paliatywnej przy oddziale opiekuńczo-leczniczym

Oddział medycyny paliatywnej

Stacja Dializ

Stacja dializ