Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach »

Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

Adres:

ul. Plebiscytowa 47

44-283 Rydułtowy (woj.śląskie)

Telefon:

4578140, 4592533

Fax:

032-4578140

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

647-21-79-854

REGON:

000867822

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Gminny Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Rydułtowska 1

44-293 Gaszowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-4305570

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Gminny Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Sikorskiego 2

44-295 Lyski (woj.śląskie)

Telefon:

032-4300019

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gminny Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Zacisze 27

44-285 Kornowac (woj.śląskie)

Telefon:

032-4301017

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 1

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Plebiscytowa 47

44-283 Rydułtowy (woj.śląskie)

Telefon:

4592535, 4592526

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyczna EEG

Pracownie inne

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 2

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Strzelców Bytomskich 11

44-280 Rydułtowy (woj.śląskie)

Telefon:

032-4578066

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologii dziecięcej

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologii dziecięcej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Pracownia diagnostyczna (audiometr)

Pracownie inne

Pracownia diagnostyczna (spirometr)

Pracownie inne

Pracownia diagnostyczna (USG)

Pracownia USG

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Orkana 10

44-310 Radlin (woj.śląskie)

Telefon:

032-4539870

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Pracownia diagnostyczna (audiometr)

Pracownie inne

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 4

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Skwary 39

44-370 Pszów (woj.śląskie)

Telefon:

032-4558650

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Stacja Pogotowia Ratunkowego

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Plebiscytowa 47

44-283 Rydułtowy (woj.śląskie)

Telefon:

032-4578209

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Plebiscytowa 47

44-283 Rydułtowy (woj.śląskie)

Telefon:

4578041 do 44

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba przyjęć szpitala (ogólna, pediatryczna, ginekologiczno - położnicza, ambulatorium ogólne przy izbie przyjęć, ambulatorium urazowo - ortopedyczne przy izbie przyjęć)

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Geriatryczny

Oddział geriatryczny

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Wewnętrzny I

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Wewnętrzny II

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia diagnostyczna (anatomopatologia)

Pracownie inne

Pracownia diagnostyczna (endoskopia)

Pracownia endoskopii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Wiejski Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Główna 36

44-290 Jejkowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-4302756

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Plebiscytowa 47

44-283 Rydułtowy (woj.śląskie)

Telefon:

4578041 do 44

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia mammograficzna (Szpital)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG - Przychodnia Nr 1

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia RTG - Przychodnia Nr 2

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia RTG - Przychodnia Nr 3

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia RTG Nr 1 (Szpital)

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia RTG Nr 2

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG (Szpital)

Pracownia USG