Zespół Opieki Zdrowotnej »

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6422831

Fax:

014-6422714

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

871-15-36-472

REGON:

000304361

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6422831

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6422831

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dorosłych

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci i młodzieży

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hepatologiczna i chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia internistyczna (konsultacyjna)

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia pediatryczna (konsultacyjna)

Poradnia pediatryczna

Poradnia przyzakładowa i medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień

Poradnia zdrowia psychicznego

Szpital im. Sebastiana Patrycego

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6422831

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Izba przyjęć oddziału obserwacyjno -zakaźnego

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć ogólna

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej i rehabilitacji

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział noworodków

Oddział neonatologiczny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział położniczo-ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział wewnętrzny z pododdziałem pulmonologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Prosektorium

Prosektorium

Zakład Diagnostyki

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6422831

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bronchofiberoskopii

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia EKG wysiłkowego

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia holterowska

Pracownie inne

Pracownia mammograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia mikrobiologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia serologii i bank krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6422831

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6422831

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii