Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach »

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552226

Fax:

032-2552226

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

954-22-60-699

REGON:

001100382

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centralne Laboratorium

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552710

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centralne Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Okulistycznej Chirurgii Krótkoterminowej

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552710

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Okulistycznej Chirurgii Krótkoterminowej

Oddział okulistyczny

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Przychodnia, Opieka domowa
Adres:

ul. Koziołka 1

41-803 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2715608

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552226

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Pracownia angiografii

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. 3 Maja 13

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2713756

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Pracownia angiografii

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2562068

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552726

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Patomorfologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2562100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. 3 Maja 13

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-3704550

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552982

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2553760

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552758

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Przychodnia
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2551165

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci i Młodzieży

Przychodnia
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2551165

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Wojewódzka Poradnia dla Chorych na Cukrzycę

Przychodnia
Adres:

ul. 3 Maja 13

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2713756

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia dla Chorych na Cukrzycę

Poradnia diabetologiczna

Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2553518

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Wolności 338 b

41-800 Zabrze (woj.śląskie)

Telefon:

032-2717170

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Wojewódzka Poradnia Foniatryczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2553760

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Wojewódzka Poradnia Gastrologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552982

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Wojewódzka Poradnia Hematologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2091136

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2553662

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Wojewódzka Poradnia Leczenia Bólu

Przychodnia
Adres:

ul. Medyków 14

40-752 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2023361

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Wojewódzka Poradnia Leczenia Nerwic

Przychodnia
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552854

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Leczenia Nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Wojewódzka Poradnia Medycyny Paliatywnej

Przychodnia
Adres:

ul. Medyków 14

40-752 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2023361

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Wojewódzka Poradnia Nefrologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2554761

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Wojewódzka Poradnia Neurochirurgiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2091156

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Wojewódzka Poradnia Neurologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2091156

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Wojewódzka Poradnia Okulistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552710

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Wojewódzka Poradnia Proktologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2553760

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Wojewódzka Poradnia Rehabilitacyjna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2091156

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552758

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Wojewódzka Poradnia Skórno-Wenerologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2565568

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Skórno-Wenerologiczna

Poradnia dermatologiczna

Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego

Przychodnia
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552854

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Przychodnia
Adres:

ul. Lompy 16

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2552854

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Szpital
Adres:

ul. Stalmacha 9

43-502 Czechowice-Dziedzice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2155005

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców 31

40-038 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2091181

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Wojewódzki Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych